November 25, 2012

Art with a Heart II - SINING GALING


Bahahgari’t iba pa’ng mga kulay
Ang ngayo’y sa aki’y nagbibigay kulay
Talino’t talento ng batang tulad ko
Ay aalagaan at payayabungin ko
Nang sa gayo’y ito ay tularan
Gamitin sa wasto at tamang paraan

Sing tibay ng moog, aking ipupunla
Iniukit sa mura ko’ng diwa
Na magbigay halaga sa angking talento
Iugnay ang sining sa kakaibang aspeto
Nalalaman ko ngayo’y pinagpala
Gamit ang kaisipang ‘di mawawala

Gabay ko’y mundo ng sining
Akbay ko aking galing
Lubos ang aking galak
Iba sa aking dating tahak
Naiiba sa’king munting hiling
Galing ko sa sining, nag-ugat sa SINING GALING!


No comments:

Post a Comment