September 11, 2013

Panaghoy ng salat sa yaman

Panaghoy ng salat sa yaman

Diyos ka ba?
Para kasing iisa...
Diyablo marahil
Sa talim ng ‘yong pangil
Batid ko ang ‘yong kapangyarihan
‘di nasusukat ninoman
Ang mabubuti, sumasama
Nagmimistulang pariwara
Kulang ay napupunan
Nalalasap ang kaginhawaan
Basta’t ikaw ang kaharap
Marinig sa pangungusap
Lahat ay tila nsasa alapaap
Mata’y kumikislap
Buhay sandaling sumasarap
Puso’t utak napaghihiwalay mo
Moralidad inaabuso
Katinuan nababago
Nalulupo, nawawasak, na-aabo
Mahirap ipaliwanag
Ng kaisipang hungkag
Batas minsa’y nilalabag
Kay lupit ng lagabag
Realasyon, koneksyon, kahit emosyon
Sa sobrang pagkapit nawawala sa alon
Timon ng buhay kapagkaraka
Patay ka
Bukas makalawa
Tagumpay, mabuhay ang brilyo ng SALAPI
Lahat maa-ari, maa-angkin, magagapi
Itinakdang aral, lahat ay nabali